Tên : 148 Hoàng Hoa Thám, Phường 12, Quận Tân Bình, TP.HCM
Tên : (84 28) 62936629 – 62936630
Tên : (84 28) 62937051
Tên : tuvanykhoa@alipasplatinum.com.vn

Ý kiến bạn đọc